Miks valida salon-koolitus?

"Ilu ja õpihimu peaks käima käsikäes"
Sir Max Beerbohm (1872-1956) inglise kirjanik
 • Salon-Koolitus keskuses töötavad pädevad ja inspireerivad koolitajad- suure kogemuste pagasiga ning end täiendavad iga-aastaselt.
 • Õpetamise aluseks on meie poolt välja töötatud põhjalik õppekava.
 • Õppekava koostamisel oleme lähtunud tänapäevastest teoreetilistest kui ka praktilistest  teadmistest.
 • Materjalid ja vahendid praktilises baasõppes on Salon-Koolituse poolt.
 • Meie õpilastele on koolituse käigus ja ka hiljem abiks jooksvalt täienev FB grupp „@salonkauplus“, blogi kui ka FB leht “Salon-kauplus”.
 • Kui õppimise soov on olemas, aga materiaalseid ressursse ei ole, siis on abiks meie koostöö Liisi Järelmaksuga.
 • Pakume kvaliteetseid koolitusi ka töötutele ja tööotsijatele. Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.
 • Koolitusel osalenud isik saab taotleda tulumaksutagastust vastavalt TMS § 26.
 • Me väärtustame nii õpetamisel kui ka õppimisel individuaalsust, nõudlikkust ja kõrgeid sihte.

ALGAJATELE- BAASÕPE

Soovid alustada küünetehniku kärjääri

EDASIJÕUDNUTELE- TÄIENDÕPE

Oled küünetehnikuna töötanud rohkem kui 6 kuud

DISANIKOOLITUSED

Huvitud küünedisaini lahendustest ja soovid omandada teadmisi NailArt valdkonnas

E-ÕPE

Soovid õppida disainilahenudsi ilma kodust väljumata?

KOOLITAJAD

Koolitajate CV ja kontakt

Koolituse ja õppekava korraldus

Õppekava on jaotatud baas- ja täiendõppeks.

 

Baasõppe vastuvõtu tingimused

 • Õppetasu tasumine;
 • Õppija vanus vähemalt 16 aastat.

Baasõppe lõpetamise tingimused

 • Pärast koolituse ja iseseisva töö läbimist sooritab õpilane eksami;
 • Eksam tehakse eraldi päeval teoreetiliste teadmiste kontrolltesti ja praktilise töö näol;
 • Eksam koosneb küsimusest ning seejärel on modelli kätel praktiline töö, pärast mida saab õpilane koolitaja poolt hinnangu, kas vajalikud teadmised ja oskused iseseisvaks tööks on omandatud;
 • Positiivse hinnangu tulemusel väljastatakse õpilasele Salon-Koolitus keskuse poolt tunnistus vastavalt läbitud koolituse kohta;
 • Mitterahuldava tulemuse korral määratakse uus aeg korduseksamile.

Täiendõppe vastuvõtu tingimused

 • Õppetasu tasumine;
 • Eelnev töökogemus vähemalt 6 kuud küünetehnikuna.

Täiendõppe lõpetamise tingimused

 • Pärast koolituse läbimist väljastatakse õpilasele Salon-Koolituse poolt tunnistus läbitud kursuse kohta.

JÄRGMISED KOOLITUSED

Koolituskalendrist leiad järgmised koolitused

KÜSIMUSED JA VASTUSED

Koolitusel osalemiseks tuleb soetada omale e-poest vastav koolitus. Pärast seda saadetakse süsteemi poolt Õpilase emailile registreerimise kinnitus, kus on kirjas osaleja, koolituse nimi, alguse kuupäev (määratud või siis kokkuleppeline aeg), kestvus, loengute, praktikumide ja eksamite umbkaudsed kuupäevad. Lisaks on ka õppesalongi ja Koolitaja andmed. Pärast kinnituse saamist Õpilast oodetakse koolitusele määratud päeval ja kellaajal.

Koolitajaga kokkuleppel saab Õpilane korrigeerida koolituse praktikapäevi. Kui Koolitajal oleks pakkuda mitut kuupäeva, siis Õpilane peab kinnitama täpse kuupäeva, kuna ta soovib koolitusele tulla. Vajadusel võib Koolitaja küsida täiendavat informatsiooni Õpilase käest. Andmeid ei edasta kolmandatele isikutele, välja arvatud seadusega ettenähtud juhtudel.

Koolitusest loobumiseks peab õpilane teatama kirjalikult e-posti teel. Kui Õpilane soovib loobuda koolitusest ja teavitab sellest Koolitajat kirjalikult hiljemalt 5 päeva enne koolituse algust, tagastame nelikümmend (40) protsenti esitatud arves toodud õppeteenustasust

Kui Õpilane loobub koolitusest ja teatab sellest 4 või vähem päeva ette, õppeteenustasu ei tagastata.

ÕPPEVIDEODE RAHA TAGASTAMINE

Klient nõustub, et teenuste ja koolituste järel tulemuste saavutamine sõltub kliendi enda panustamisest ja osalemine on kliendi enda kulu ning vastutus, seega mis iganes põhjustel raha tagastamist ei ole, kui pole lepitud kokku Ettevõttega teisiti. Kliendi enda tõttu ära jäänud seanssi ei ole kohustus Ettevõttel uuesti uue ajana graafikusse panna ning raha selle eest tagasi ei saa.

Koolitaja jätab endale õiguse mõjuvatel põhjustel (nt haigestumine, eriolukord riigis) koolituse toimumist edasi lükata. Koolitusele registreerinuid teavitakse e-posti või telefoni teel.

Õppetöö toimub vastavalt koolituse sisule kuni 6- liikmelistes gruppides.

Õpetamine toimub nõuetele vastavalt sisustatud õppeklassides, mis on varustatud õppetööks vajalike seadmete ja töövahenditega va täiendkoolituste puhul. 

Täiendkoolitustele tuleb Õpilasel kaasa võtta igapäevatöös kasutatavad töövahendid.

Salon- Koolitus keskuses töötavad pikaajalise staažiga küünetehnik-koolitajad.

Koolitajad täiendavad oma teadmisi või oskusi vähemalt kord aastas erinevatel seminaridel või täiendkoolitustel.

Õpingute ajal viime läbi õpilaste seas suulise rahuloluküsitluse. Õpingute lõppedes teeme õpilastele ettepaneku täita tagasisideankeedid järgmistel teemadel:

 • õppeprotsessi korraldamine;
 • õppekeskkonna organiseerimine;
 • hinnang juhendajatele;

See aitab meil muuta õpinguid sisukamaks ja meeldivamaks. Me püüame luua usalduslikke suhteid õpilaste ja juhendajate vahel, kes vajadusel annavad nõu ning viivad läbi konsultatsioone nii telefonitsi, meili teel või sotsiaalmeediakanali vahendusel.